top of page

Online Lectures

Spotkania Naukowe Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa
01:01:39

Spotkania Naukowe Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa

Spotkania Naukowe Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa to cykl wykładów organizowany przez Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Gościem ostatniego spotkania była doktor Agata Błoch, która wygłosiła referat pod tytułem „Studia nad grupami podporządkowanymi - przypadek latynoamerykański. Teorie i ich zastosowanie przez polskiego badacza”. Agata Błoch jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie historii; specjalizacja - historia kolonialnego imperium portugalskiego. Tytuł magistra historii uzyskała na Uniwersytecie Nova w Lizbonie; tytuł magistra kulturoznawstwa ze specjalnością Ameryka Łacińska i Karaiby - na Uniwersytecie Warszawskim. Polsko-portugalską rozprawę doktorską pt. Grupy podporządkowane w kolonialnym imperium portugalskim w perspektywie sieciowej napisała pod opieką naukową dr. hab. prof. IH PAN Tomasza Wiślicza, prof. João Paulo Oliveira e Costy i dr. Michała Bojanowskiego. Jest stypendystką Konkursu Preludium Narodowego Centrum Nauki - projekt badawczy Portugalska tożsamość zamorska w kontekście`e analizy sieci (2018-2021). W latach 2016-2017 była stypendystką wiodącej portugalskiej instytucji naukowej - Fundacji Calouste Gulbenkiana. Prowadziła badania w archiwach portugalskich i brazylijskich. Kilkukrotnie uczestniczyła w programach wymiany akademickiej. Jest autorką książki historycznej Wyspy Zielonego Przylądka - raj kolonialnego imperium wydanej w języku portugalskim w Brazylii oraz licznych publikacji naukowych w języku angielskim, portugalskim i hiszpańskim. Swoje badania prezentowała m.in. na uniwersytetach amerykańskich, brytyjskich, niemieckich, niderlandzkich, portugalskich, brazylijskich i chińskich. Prowadzi zajęcia w Zakładzie Studiów Brazylianistycznych Instytutu Studiów Iberyjskich i Ibero-Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jej ostatni artykuł napisany wspólnie z dr. Michałem Bojanowskim i dr. Demivalem Vasquesem Filho został opublikowany w jednym z najbardziej prestiżowych czasopism na świecie poświęconych analizie sieci – „Social Networks”. Agata Błoch należy do Brazylijskiego Stowarzyszenia Historyków. Jest współzałożycielką i członkinią Zarządu Fundacji Kultury Brazylijskiej Terra Brasilis. Otrzymała tytuł Przyjaciela Szkoły Liceum Ogólnokształcącego im. Ruy Barbosy (brazylijskiego prawnika, bojownika o wolność i swobody demokratyczne) w Warszawie. Współpracowała przy realizacji ponad 20 reportaży telewizyjnych poświęconych tematyce brazylijskiej podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro w 2016 r. Inicjatorami spotkania byli dr hab. Anna Jamrozek-Sowa, prof. UR i dr Wojciech Maryjka.
bottom of page